Spis Treści

 

Spis treści

Jak czytać książkę

 

Część I Formacja inside bar i metodologia badań


Rozdział 1

Budowa inside bara

Rozdział 2

Metodologia badań

Rozdział 3

Z czego wynika skuteczność inside bara?

Rozdział 4

Składanie zleceń na podstawie formacji inside bar

Rozdział 5

Analiza skuteczności formacji inside bar

 

CZĘŚĆ II Selekcja inside barów


Rozdział 6

Sektor rynku

Rozdział 7

Rynek

Rozdział 8

Horyzont czasowy

Rozdział 9

Trend

Rozdział 10

Układ cen otwarcia i zamknięcia barów tworzących inside bar

Rozdział 11

Zgodność wybicia z kierunkiem zamknięcia ostatniego bara

Rozdział 12

Odległość od zamknięcia bara wewnętrznego do poziomu wybicia

Rozdział 13

Relacja zamknięć barów tworzących inside bar

Rozdział 14

Wielokrotność inside bara

Rozdział 15

Zmienność

Rozdział 16

Relacja wielkości bara wewnętrznego względem bara zewnętrznego

Rozdział 17

Dzień tygodnia

Rozdział 18

Ogólny kontekst wystąpienia formacji inside bar

 

CZĘŚĆ III Praktyczne wykorzystanie formacji inside bar na rynku


Rozdział 19

Jak ustawiać stop lossy w transakcjach bazujących na formacji inside bar

Rozdział 20

W jaki sposób realizować zysk w transakcjach bazujących na formacji inside bar

Rozdział 21

Praktyczne wykorzystanie filtrów

Rozdział 22

Jak stworzyć własną strategię transakcyjną

Rozdział 23

Przykładowa strategia krótkoterminowa

Rozdział 24

Przykładowa strategia średnioterminowa

Rozdział 25

Przykładowa strategia długoterminowa

Rozdział 26

Druga przykładowa strategia średnioterminowa

Rozdział 27

Druga przykładowa strategia długoterminowa

Rozdział 28

Przykładowa strategia mechaniczna

Rozdział 29

Jak wykorzystać poznane strategie w realnym tradingu

 

Dodatki